RESTAURIRANI PREDMETI U MUZEJU GRADA PAKRACA

Diploma Zemaljskog saveza gostioničarsko-krčmarskih zadruga Kraljevine Hrvatske i Slavonije u Zagrebu Franji Hošeku iz 1908.godine,

prvi je restaurirani predmet u Muzeju grada Pakraca. Restauracija je napravljena u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, a u Muzej grada Pakraca stigla je u svibnju 2009.godine.

 

Franjo Hošek bio je jedan od najpoznatijih gostioničara u Pakracu, izrazito bogat i nadaleko poznat po svojim vinogradima i vinu. Svakako je značajan u kreiranju bogatog društvenog života grada na prijelazu stoljeća. Ovo razdoblje je izrazito bitno za povijest grada i naziva se još „zlatnim dobom“, jer se radi o vremenu kada je Pakrac bio najbogatiji i intenzivno se razvijao, gubio je svoje ruralne odlike, te postao značajno urbano središte. Niz obrtnika i trgovaca poticao je ovakav razvoj. Jedan od njih bio je i Franjo Hošek. Danas je Hošekova gostiona srušena, a Hošekovih više nema u Pakracu. Ova diploma je gotovo jedini spomen na pakračkog gostioničara sa početka stoljeća i kao takva od izuzetnog značenja za naš Muzej. 

 

U mjesecu listopadu 2009.godine završena je restauracija još nekoliko drvenih predmeta iz fundusa Muzeja grada Pakraca. Konzervatorsko-restauratorski zahvat je izveden u Kaštel Lukšiću kod gospodina Mladena Matijace, dipl.konzervator-restaurator.

 

Restaurirani predmeti:

1. Pokretni zahod ili "šekret"

Pokretni zahod je drvena stolica sa otvorom na sjedištu koji je prekriven tapecirungom.

     

 

2. Školska klupa (drvo)

 

Klupa je potpuno izrađena od drva, kao monoblok koji sadržava pisaći i sjedeći dio.

 

 

     

 

3. Školska klupa (drvo/metal)

Ova klupa iz 20.st. je kombinacija drva i lijevanog metala. Sastoji se od pomične pisaće ploče koja se klizno uvlači odnosno izvlači poviše prostora predviđenog za školsku torbu i pisaći pribor. Ispred ovog radnog dijela se nalaze dvije pokretne sjedalice koje su služile za sjedenje za klupom koja je stajala ispred ove. Sjedalice su se mogle podizati i spuštati u vertikalni i horizontalni položaj.

 

    

 

4. Vitrina

 

Radi se o secesijskoj vitrini (početak 20.st.) koja je izrađena od bukovog drva i furnirana mahagonijem. Ima šest nožica na čijim krajevima su mesingani završeci. Središnji dio vitrine čini staklena ploha na kojoj su tipični secesijski ukrasi.

 

 

 

     

 

 

 

Većina predmeta je na restauraciju poslana još dok je muzejska djelatnost obavljana u okviru Pučkog otvorenog učilišta Pakrac.

 

Sredstva za restauraciju dobivena su od Ministarstva kulture i Grada Pakraca, te im i ovim putem želimo zahvaliti.

 

 

 

 

 

Postavljeno: 24.11.2009.
Kontaktirajte nas

Vaše ime i prezime:

Vaši kontakt podatci:

Vaša poruka:

Mapa weba